Зареждане...

ПРИЮТ ЗА КУЧЕТАРАЗГРАД

Приют за бездомни животни и скитащи кучета

След реконструкция на приюта за безстопанствени животни през 2018 г., обекта е лицензиран с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ № 101/30195 03.12.2018 г. Капацитета на приюта е 282 кучета. От 2019 г към приюта функционира и ветеринарна амбулатория II категория, която е лицензирана с удостоверение № 3521/15.10.2019 г.

„Приют за бездомни животни и скитащи кучета“ – гр. Разград – тел. 084248868

Със Заповед № 1661/05.12.2019г. на Кмета на Община Разград е определен график за посещения в „Приют за бездомни животни и скитащи кучета“ към Община Разград на физически и юридически лица за осиновяване и обгрижване на животните, както следва:

  1. Понеделник от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа;
  2. Вторник от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа;
  3. Сряда от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа;
  4. Четвъртък от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа;
  5. Петък от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа;
  6. Събота от 09:00 до 12:00 часа.

Посещението в „Приют за бездомни животни и скитащи кучета“ към Община Разград се позволява след проведен инструктаж от служителите на приюта с цел гарантиране безопасността и здравето на лицата посещаващи приюта.

Статистика - от 01.01.2020 г.
480

ОСИНОВЕНИ КУЧЕТА

1401

ОБРАБОТЕНИ В ПРИЮТА

125

КУЧЕТА В ПРИЮТА

5

ПАРТНЬОРИ

Нашите партьориПРИЯТЕЛИ