Зареждане...

УЧАСТИЕ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ

Във връзка с програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Разград регистрирани организации за защита на животните могат да заявят участие за преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Разград, с което ще подпомогнат дейността на "Приют за бездомни животни и скитащи кучета' гр. Разград съгласно Раздел 2, Чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЕХАНИЗМА НА ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ.

За повече информация и контакти: ТУК

УЧАСТИЕ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ
  • Share