Зареждане...

Някои стари и някои нови неща...

През изминалата 2021 година въпреки нелеките условия, в които всички ние работим и живеем успяхме да поддържаме прилично темпо. В приложената таблица са описани някои от основните показатели, с които приюта би могъл да се отчете пред обществеността.

Паралелно с регулярната дейност на приюта през 2021 стартира и програмата на Община Разград за безплатно чипиране и регистриране на домашни кучета по населените места на общината. До края на годината са регистрирани 627 кучета. Предстои регистриране на кучета и в последните две села от общината – Дянково и Стражец.

 

 

Заловени

Брой кучета, обработени и

върнати по места

Осиновени Евтаназирани Умрели

Брой регистрирани безстопанствени кучета

във ВетИС

Изоставени

от стопани

325 201 125 0 10 325 9

Тук само ще загатнем, че през новата 2022 година ще стартираме някои инициативи, с които ще се опитаме да се представим с едно по- добро лице, ще имаме конкурси за деца с много награди, ще имаме кампания за осиновяване. Не на последно място ще подобрим условията както на нашите обитатели, така и за посетителите на приюта! В същото време ще продължим с озеленяването на района – било то с цветя или дървета. Като тук е мястото да поканя всеки, който има възможност и желание да заповяда и да засади свое дърво, храст или цвете!

Някои стари и някои нови неща...
  • Share