Зареждане...

Добрите дела

 Днес нашият приют беше посетен от ученици от 8-ми клас на Национална Професионална Техническа Гимназия "Шандор Петьофи" гр. Разград с ръководител Калоян Радков. Децата се бяха организирали, бяха донесли лакомства за нашите питомци...Научихме, че същите тези деца със своя учител често организират различни мероприятия и благотворителни инициативи, като неотдавна са направили дарение на Български Червен Кръст! Не просто е похвално, а е повод за гордост, че има такива деца и учители, които ги учат да бъдат добросъвестни, състрадателни...учат ги да бъдат добри хора!

Огромно благодаря!

От екипа на Приюта

Добрите дела
  • Share