Зареждане...

Гекони в Разград

Това беше картата на разпространение на балканския гекон (Mediodactylus kotschyi ). Тя вече изглежда по друг начин...

Няколко думи първо за систематиката на това симпатично животинче. Както знаете напоследък се натрупват все нови данни за систематиката във всички класове от животинското царство. И вероятно назря моментът и при балканския гекон да настъпят корекции. Доскоро приеманият за един единствен вид - Mediodactylus kotschyi вече е разделен на пет отделни вида: M. kotschyi; M. orientalis; M. danilewskii; M. bartoni и M. oertzeni (Kotsakiozi et al., 2018). Така България фактически се сдоби с два вида гекони - Mediodactylus kotschyi, който се среща в южните части на страната и M. danilewskii, който е описан по черноморието, насевер докъм Варна и в близост до Русе ( две популации ).

От няколко години вече има наблюдавани стабилни популации в североизточна България на Mediodactylus danilewskii, различни от известните за наукта до този момент. Новите точки са Разград, Шумен, Добрич, Ивански и Осмар. За Разград специално мога да кажа, че наблюденията са от 2016, 2017, 2019 и 2020 г., като три от тези наблюдения са извършени от мен на различни места в града, два от геконите успях да хвана, за да бъдат заснети и точно идентифицирани, което беше извършено от най- добрите специалисти в областта в България - проф. д-р Николай Начев и д-р Теодора Койнова от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

Гекони в Разград

на картата черните точки са по- рано потвърдени популации (2015 г.), червените са новите популации

Публикацията е от 02.01.2021 в Journal of Vertebrate Biology и е озаглавена:

Citizen science assisted monitoring provides new data concerning the distribution of the Bulgarian Bent-toed Gecko (Mediodactylus danilewskii Strauch, 1887) in North-East Bulgaria

Teodora V. Koynova1,*, Pavlina Marinova1, Nikolay Nikolov2, Maria Kaschieva1, Chavdar Chernikov3, Valeria Velkova4 & Nikolay D. Natchev1,5

  • Share